Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja - 2. fejezet: A taiqing (hatalmas tisztaság) hagyománySzerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 10. 30.

2. fejezet: A taiqing (hatalmas tisztaság) hagyomány

Az első, egyértelműen meghatározható waidan hagyományról szóló részletek mintegy három évszázaddal Li Shaojun 李少君 után kerülnek napvilágra. A kinyilatkoztatásait biztosító Ég nevét viselő taiqing 太清 (hatalmas tisztaság) hagyomány Jiangnanból 江南, a Yangzi alsó folyásától délre eső területről származott, ami a Hat dinasztia (3–6. sz.) alatti taoizmus történetében is kritikus szereppel bírt.

A különféle forrásokban található beszámolók szerint szövegeiben és módszereiben először a Sárga Császár (Huangdi 黃帝) részesült, akit – többek között – a Rejtélyes Nő (Xuannü 玄女) vezetett be a titkos tanokba.

Később, a 200-as év környékén egy ’isteni ember’ (shenren 神人) felfedte azokat Zuo Cinek 左慈, egy Han-dinasztiabeli fangshinek 方士, akit más taoista hagyományok eredetével is kapcsolatba hoznak. A taiqing szövegek ezután Ge Hong 葛洪 (283–343) családjának tulajdonába kerültek, aki a jól ismert Baopu zi 抱朴子 (A természetes egyszerűséget átölelő mester könyve) című művében összegezte azokat.

A három fő taiqing szöveg a Taiqing jing 太清經 (A hatalmas tisztaság könyve), a Jiudan jing 九丹經 (A kilenc elixír könyve) és a Jinye jing 金液經 (Az aranyfolyadék könyve). E művek Taoista kánonban megtalálható változatai lehetővé teszik, hogy eredeti formájukban vizsgálhassuk a korai kínai alkímia több sarkalatos pontját (Pregadio 2006).

Szertartás

A taiqing szövegekben az elixír vegyítése egy több szakaszt magában foglaló folyamat központi része, melynek mindegyik elemét rítusok és szertartások bemutatása kíséri. Az alkímiai gyakorlatot az egész folyamat alkotja, és nem csak a tűzhelynél elvégzett munka.

A szövegekért és az útmutatásokért a tanítvány jelképes felajánlásokat tesz mesterének, és titoktartást fogad. Ezután kísérőivel elvonul egy hegyre vagy egy elhagyatott helyre, és elvégzi a szertartásos mosdásokból és az előírások betartásából álló, több hónapig tartó előkészítő, tisztító szertartásokat.

Talizmánokkal (fu 符) körülhatárolja a szertartásteret, hogy megvédje a káros befolyásoktól, és közepén felépíti az elixírek kamráját (danshi 丹室, azaz az alkímiai műhelyt), ahova csak ő és kísérői léphetnek be. A tűzhelyet az elixírek kamrájának közepén helyezi el.

Miután a tisztító gyakorlatokat befejezte, a hagyományos naptárrendszer által megfelelőnek ítélt napon a beavatott felszíthatja a tüzet. Ezt az állomást a legfőbb istenekhez, nevezetesen a Dao Hatalmas Urához (Da Daojun 大道君) és két kísérőjéhez, Lao Úrhoz (Laojun 老君, Laozi 老子 istenné emelt alakja) és a Hatalmas Összhang Urához (Taihe Jun 太和君) címzett könyörgés jelöli.

Ettől a pillanattól az alkimista figyelmét az olvasztótégelyre összpontosítja, és az elixírt a szövegekben található, valamint a mesterétől kapott útmutatásokat követve vegyíti. Amikor az elixír elkészül, különféle istenségeknek eltérő mennyiségeket ajánl fel belőle. Végül ismét tiszteletét fejezi ki az isteneknek, és hajnalban elfogyasztja az elixírt.

A taiqing alkímiai szertartás

Amikor meggyújtjuk a tüzet, szertartást kell bemutatnunk az olvasztótégely mellett. Vegyünk ötpintnyi jó minőségű pálinkát, háromfontnyi szárított ökörhúst, ugyanennyi szárított birkahúst, két-két icce sárga kölest és rizst, hárompintnyi nagy datolyát és egy szakajtó körtét, harminc főtt tyúktojást és három pontyot, melyek egyenként három fontot nyomjanak. Helyezzük őket három állványra, és mindegyik állványon égessünk füstölőt két csészében. Végezzünk tiszteletadást kétszer, és hallassuk a következő könyörgést:

E jelentéktelen ember, (a szertartást végző neve), tökéletesen és teljesen a Dao Hatalmas Urának (Da Daojun 大道君), Lao Úrnak (Laojun 老子) és a Hatalmas Összhang Urának (Taihe Jun 太和君) szenteli gondolatait. Ó, ez a jelentéktelen ember, (a szertartást végző neve), az élet gyógyírjai után sóvárog! Vezessétek őt, hogy a tűz ne párologtassa és ne veszejtse el a gyógyírokat, hanem állítsa helyre azokat!

A gyógyírok legyenek jók és hatékonyak, az átalakulások késlekedés nélkül menjenek végbe, a sárga és a fehér teljes egészében álljon helyre! Amikor elfogyasztja a gyógyírokat, repüljön, mint egy halhatatlan, részesüljön kihallgatásban a Bíbor Palotában (zigong 紫宮),[1] éljen véget nem érő életet és váljon beteljesedett emberré (zhiren 至人)!

Ajánljuk fel az italt, emelkedjünk fel, és végezzünk tiszteletadást még kétszer. Végül ajánljunk fel kajamagot, mandarint és pomelót. Ezután a módszer szerint meg lehet gyújtani a tüzet.

Jiudan jing 九丹經 (A kilenc elixír könyve)


[1] A Bíbor Palota az Északi Merítő csillagképben [azaz a Göncölszekérben - a ford.], a világmindenség közepén található.

Módszerek és üdvök

Szertartásos jegyei mellett a taiqing hagyományt több alapvető módszer jellemzi. A fő technikai jellemvonásokat a következőképpen lehet összefoglalni. Az összetevőket egy olvasztótégelyben hevítik, melyet egy másik, felfordított olvasztótégellyel zárnak le. A tűz hatásának kitéve az összetevők átalakulnak, és kiengedik tiszta lényegüket.

A kitűzött napok elteltével az olvasztótégelyt hagyják lehűlni, és kinyitják. Az elixír az edény felső részén sűrűsödik össze, ahonnan óvatosan összegyűjtik, és más anyagokat adnak hozzá. Bizonyos esetekben ismét behelyezik az olvasztótégelybe és újból hevítik, máskülönben elraktározzák, hogy később fogyasszák el.

A taiqing szövegekben leggyakrabban használt összetevők a higany, az arzénszulfid, az auripigment (arzén-triszulfid), a malachit, a mágnesvasérc és az arzenolit. Az alkímiai folyamatban a főszerepet azonban maga az olvasztótégely játssza. A világmindenség megszületésekor fennálló kezdeti állapot (hundun 混沌) újrateremtése érdekében az edényt légmentesen le kell zárni, hogy a lélegzet (qi 氣)[2] ne szóródjon szét.


[2] [A qi lehetséges magyar fordításai: ’lélegzet, lehelet, pára, fuvallat, életerő, éltető erő’ stb. Mi az olasz szerző szóválasztása („breath”) nyomán következetesen a ’lélegzetet’ használjuk – a ford.]

E célból egy hét összetevőből álló sarat kennek szét külső és belső felszínén, valamint két felének összetalálkozásánál. Ezt az elegyet ismerik hatos és egyes sárként (liuyi ni 六一泥) vagy isteni sárként (shenni 神泥), amivel az alkímiai folyamatban betöltött fontosságát hangsúlyozzák. Több módszerben az Ég és a Föld, vagy a yin 陰 és a yang 陽 összekapcsolódását jelképező ólom-higany elegyet is rákenik az edényre, vagy a többi összetevővel együtt belehelyezik.

Egy taiqing alkímiai módszer

Az ötödik isteni elixírt golyóformájú elixírnek nevezik. Vegyünk egyfontnyi higanyt, és helyezzük a hatos és egyes [sárral betapasztott] olvasztótégelybe. Azután vegyünk egyfontnyi arzénszulfidot, zúzzuk össze, míg porhoz válik hasonlatossá, és fedjük be vele a higanyt.

Ezután fogjunk egyfontnyi hematitot (vörösvasércet), zúzzuk össze, míg porhoz válik hasonlatossá, és fedjük be vele az arzénszulfidot. Egy másik, hatos és egyes olvasztótégellyel zárjuk le az olvasztótégelyt, majd hatos és egyes sárral betapasztva és tömítve az illesztékeket hagyjuk megszáradni.

Helyezzük az olvasztótégelyt lótrágyából vagy pelyvából rakott tűz fölé kilenc napra és kilenc éjszakára. Oltsuk el a tüzet, és helyezzük az olvasztótégelyt faszénből rakott tűz fölé kilenc napra és kilenc éjszakára. Oltsuk el a tüzet, egy napig hagyjuk hűlni az olvasztótégelyt, majd nyissuk ki. A gyógyír teljesen megtisztult és a felső olvasztótégelyhez tapadt.

Jiudan jing 九丹經 (A kilenc elixír könyve)

Az olvasztótégelyben az összetevők ’visszaáramlanak’ (huan 還) eredeti állapotukba (innen a fent említett visszaáramoltatott elixír neve). Az egyik taiqing szöveg 7. századi szövegmagyarázata ezt a finomított anyagot a ’lényeggel’ (jing 精) azonosítja, amely a Daode jing 道德經 kijelentése szerint (21. fejezet) rejtve van a dao 道 méhében, és életet ad a világnak:

„Alig kivehető! Meghatározhatatlan! Benne azonban van valami. Sötét! Homályos! Benne azonban lényeg lakozik.” Ebben a tekintetben az elixír a világmindenséget létrehozó mag megfogható jele, és lehetővé teszi a dao önmegnyilvánulását. Ezt a prima materiát lehet átalakítani alkímiai arannyá.

Az elixír elfogyasztásáról azt tartják, hogy transzcendens állapottal, halhatatlansággal ruház fel, és bebocsátást enged a mennyei közigazgatás soraiba. Mi több, az elixír biztosítja a betegségekből való felgyógyulást, sőt gonosz kísértetekkel, szellemekkel és további veszélyekkel, úgymint fegyverekkel, vadállatokkal és még tolvajokkal szembeni védelmet is nyújt. E járulékos üdvök biztosításáért az elixírt nem szükséges elfogyasztani, hanem erőteljes, rontás ellen védő talizmánként elegendő egyszerűen kézben fogni vagy az övön hordani.

Az elixírek üdvei

A légzés és a daoyin 導引 gyakorlása, a régi lélegzet kifújása és az új lélegzet beszívása, a gyógynövényekből és egyéb növényekből készített gyógyírok elfogyasztása meghosszabbíthatja életünket, nem teszi lehetővé azonban, hogy megszökjünk a halál elől. Amikor viszont az isteni elixíreket fogyasztjuk el, isteni halhatatlanná válunk, és meghaladjuk a [halandók] nemzedékeit. …

Tízezer isten lesz a kísérőnk és védelmezőnk, jáde nők állnak a szolgálatunkra. Isteni halhatatlanok üdvözölnek, és felemelkedünk az égbe. A száz gonosz kísértet, a talaj és a gabona istenei, a szél grófja és az eső ura üdvözöl és szolgálatunkra áll. …

Jáde nők lesznek a kísérőink. A végzet igazgatója kitörli nevünket a halottak jegyzékéből, és beírja a halhatatlanok nyilvántartásába.

Jiudan jing 九丹經 (A kilenc elixír könyve)

A taiqing alkímia és a későbbi waidan hagyomány

A taiqing hagyományból láthatjuk, hogy a kínai alkímia kezdetben szertartásos gyakorlat, melyet azért végeznek, hogy a gyakorlók kapcsolatot létesítsenek a jóindulatú istenségekkel, és elűzzék a veszélyes szellemeket (2. ábra). A szertartás hangsúlyozása szorosan összefügg egy másik fő jellemvonással: egyik taiqing szöveg sem a kínai kozmológia jelképeit, képi világát, nyelvezetét és megfeleltetési rendszereit felhasználva írja le az alkímiai folyamatot.

Bár néhány módszer felidézi az alapvető kozmológiai mintákat, mint a yin-yangot és az öt hajtóerőt (wuxing 五行),[3] legtöbbjük nagyobb számban használ összetevőket anélkül, hogy azok meghatározott kapcsolatban lennének a kozmológiai alapelvekkel. A taiqing szövegek nem említik meg továbbá a Változások könyvének (Yijing 易經) trigramjait és hexagramjait, valamint a hasonló jelképeket sem, amelyek a későbbi hagyományokban kulcsfontosságú szerepet töltenek be az alkímiai eszmék és gyakorlatok alakításában.


[3] [A wuxing további gyakori magyarításai: ’öt elem, öt változó állapot, öt fázis, öt átmenet, öt mozgató’. A szerző által használt angol „five agents” fordítása ’öt hajtóerő, öt hatóerő, öt cselekvő’ lehet – a ford.]

2. ábra. „Talizmán az ártalmak elhárítására”, melyet az alkímiai tűzhelyben kell elégetni. Szövegmagyarázat a Jiudan jinghez 九丹經 (A kilenc elixír könyve), 19. fejezet.

 

A cikk hivatkozandó adatai:
Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja: A taoista alkímia történeti áttekintése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, 2013).

A fordítás alapjául szolgáló cikk:
Fabrizio Pregadio: The Way of the Golden Elixir: A Historical Overview of Taoist Alchemy (Golden Elixir Press, 2012), 6-11. o.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/?q=content/fabrizio-pregadio-az-aranyelixir-ut... (2013. 08. 13.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltett helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

 

Új hozzászólás

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.