A dao felismerése: BevezetésThomas Cleary: A fordító bevezetése
(Részlet A dao felismerése című kötetből)

Forrás: Liu Yiming, ford. Thomas Cleary: A dao felismerése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, megjelenés előtt).

Jelen kiadvány az egyik legszakavatottabb taoista író, a kora modern időkből származó Liu Yiming által megfogalmazott meditációk gyűjteménye. Egyszerű, világos stílusban, természeti és misztikus jelenségeket idéző hasonlatokban mutatja be a taoizmus elveit és gyakorlatait.

Az 1737 körül született Liu először kamaszévei elején kezdett a taoizmus iránt érdeklődni. Saját elmondása szerint mindenféle állítólagos tanítókat meglátogatott, és évekig találomra tanult. Fiatal felnőttként súlyosan megbetegedett, és először tapasztalta meg mindannak a haszontalanságát, amit addig tanult.

Liu betegsége nem reagált a gyógyászati kezelésre, és állapota fokozatosan rosszabbodott, amíg teljesen meg nem rokkant. Ekkor szerencséjére találkozott egy valódi emberrel, egy hiteles taoista beavatottal, aki képes volt meggyógyítani. Miután teljesen elkötelezte magát a dao keresése mellett, Liu tizenkilenc éves korában elhagyta otthonát, hogy útnak induljon és az igaz tanítások nyomára bukkanjon.

Mintegy három évvel azután, hogy elindult zarándokútján, Liu találkozott valakivel, akit csak a Sírboltok Völgyének Öregembereként emlegetett, és akit ettől kezdve tanítójának tekintett. Ez az öregember rámutatott a népszerű áltaoista kultuszok eltévelyedett gyakorlatainak téveszméire, amelyekkel Liu is találkozott, és átadta neki az igazi taoizmus lényegi szellemi tanítását.

A későbbi években Liu egyértelműen kiállt az eltévelyedett gyakorlatok és a taoizmus téves megközelítése ellen, illetve újból és újból felidézte ezt a jelentős találkozást. Természetesen nincs ebben semmi egyedülálló, mivel hasonló, mellékutakra figyelmeztető felhívások az elmúlt kétezer évben is megjelentek olykor-olykor a taoista klasszikusokban. Ha más nem is, a taoista történelemnek ez a jellegzetessége tanúsítja bizonyos tévutak varázsának szívósságát, valamint a kultuszokat űzők komoly ismerethiányát.

Miután a fiatal Liut ráébresztette a taoizmus központi mondanivalójára, az öregember hazaküldte, hogy tegyen eleget társadalmi kötelezettségeinek, és tanulmányozza a taoista alkímia szövegeit. A nagy modern kori taoisták újra meg újra a következő két fő hiányosságot mutatták ki az eltévelyedett álmisztikusokkal kapcsolatban: a társadalmi élet elhanyagolása fiatalkorban és a miszticizmus alapelveiben való jártasság hiánya.

Ennek megfelelően Liu Yiming alapos kutatást végzett a taoizmus, a konfucianizmus és a buddhizmus szent szövegeiben. Késői írásai az alkímia és a csan buddhizmus olyan együttes ismeretéről tanúskodnak, melynek saját korában nem volt párja. Irodalmi tanulmányai azonban akkoriban nem elégítették ki. Saját magyarázata szerint túl korán hagyta el tanítóját, ami tizenkét évnyi kételkedésbe és bizonytalanságba taszította.

Vándorévei alatt Liu négy évet élt Pekingben, az északi fővárosban, kettőt Közép-Kínában, hármat a messzi északnyugaton, végül négy évig úton volt. Saját szavai szerint mindezt az igazság keresése érdekében tette. Mindennap szellemi írásokat tanulmányozott, mégsem tudta feloldani bizonytalanságát.

1772-ben Liu végül találkozott második tanítójával, akit a Halhatatlanok Őrhelyének Öregembereként emlegetett. Liu úgy jellemzi az öregember tanítványaként eltöltött időt, mintha egy mérhetetlenül mély árokból emelkedett volna fel egy hihetetlenül magas hegy tetejére. Örökre megszabadulva a kételytől, Liu úgy érezte magát, mintha „tulajdon tenyerében látná az egész világot, és bárhova megy, a daóval találkozik”.

A hirtelen megvilágosodást fokozatos elmélyülés követte, és Liu két újabb mélységes és mindent átható szellemi tapasztalásról ír, melyek 1776-ban és 1780-ban következtek be. Ezután, megint csak a klasszikus elvvel összhangban – „békítsd össze a megvilágosodást a világi élettel” –, még sok-sok évig gyakorolta, hogy emberek között, utazás közben, különféle munkakörökben és szakmákban dolgozva elleplezze megvalósított voltát, mialatt folytatta benső művelését.

Úgy tűnik, hogy Liu az 1790-es évekig, csaknem hatvanéves koráig még e tapasztalások nyomán sem kezdett el írni a taoizmusról. Ezután viszont egészen 1826-ig, közel harminc évig írt.

Ezen időszak alatt olyan taoista klasszikusokhoz írt páratlan szövegmagyarázatokat, mint A változások könyve, A valóság felismerése, a Hármas egység, A yin leülepítésének könyve, a Négyszáz szó az aranyelixírről, A vonalak megveregetése, A száz írásjegyű falvéset, A gyökér nélküli fa és a Nyugati utazás.

Liu számos saját esszét, verset és dalt is írt, melyekben a taoista alkímia szókincsét szellemi vonatkozásokra fordította le, és addig példátlan tisztasággal és egyértelműséggel fejtette ki a taoizmus lényegét. A dao felismerése Liu 1816-ból származó műve, amikor már közel járt nyolcvanadik életévéhez. Több mint száz briliáns rövid fejezetben foglalja össze élete művét és elmélkedéseit.

Jegyzetek

A változások könyve (Yijing vagy Zhouyi): a taoizmus egyik alapvető szövege, mely az átalakulás egy teljes ciklusát szemlélteti.

A valóság felismerése (Wuzhen pian) és a Hármas egység (Can tong qi): a két legfontosabb alkímiai szöveg, melyet a teljes valóság iskola az alkímiai irodalom ősének tekint.

A yin leülepítésének könyve (Yinfu jing): még A változások könyvénél is ősibb, magának a Sárga Császárnak tulajdonítják, aki a történelem előtti taoizmus egyik legnagyobb alakja volt, és a hagyomány szerint közel ötezer éve élt. A kutatók szerint a szöveg legalább a Shang-dinasztiára nyúlik vissza (kb. i. e. 2. évezred), mivel abból a korból származó klasszikusokra vonatkozó szövegmagyarázatokat is tartalmaz. Ezt a szöveget sokféleképpen értelmezték, egyesek a hadi művészetekről szóló írásnak, mások szellemi klasszikusnak tartják, mely a Dao de jinghez hasonló szereppel bír.

Négyszáz szó az aranyelixírről (Jindan sibaizi): nagy hatású és eredeti gondolatokban gazdag alkímiai mű, szintén A valóság felismerésének szerzőjétől.

A vonalak megveregetése (Qiaoyao ge) és A száz írásjegyű falvéset (Baizi bei): Lü pátriárka versei, aki a teljes valóság mozgalom alapító atyja.

A gyökér nélküli fa (Wugenshu): a legendás Zhang Sanfeng verseinek gyűjteménye, aki nemcsak a taijiquan megalkotója, hanem alkimista is volt, és képes volt mind anyagi, mind szellemi aranyat előállítani. Emellett leleplezte a sarlatánokat és önjelölt tanítókat, és sokoldalú taoista varázsló is volt.

Nyugati utazás (Xiyouji): a Ming-dinasztia négy különleges könyvének egyike. Négy olyan óriási regényről van szó, mely a mongol uralmat követő időkben egyedülálló módon közvetítette és hozzáférhetővé tette a taoista tanításokat a világi emberek számára.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/content/dao-felismerese-bevezetes (2014. 09. 26.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltetett, helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Új hozzászólás

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.